Moody's hôm 29/02 thông báo xác nhận xếp hạng tiền gửi và xếp hạng nhà phát hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - STB) ở mức “B3”.

* Sacombank: Chiều hướng tín nhiệm vẫn chưa rõ ràng, Moody's tiếp tục xem xét

Moody's ra quyet dinh chinh thuc ve xep hang tin nhiem Sacombank - Anh 1

Moody’s cũng xác nhận xếp hạng tín dụng cơ sở (BCA) và xếp hạng BCA điều chỉnh của Sacombank ở mức “caa1”, cũng như xếp hạng rủi ro đối tác ở mức “B2(cr)”.

Theo Moody’s, triển vọng đối với tất cả các mức xếp hạng là “ổn định”.

Động thái này của Moody’s đã kết thúc quá trình xem xét với chiều hướng chưa rõ ràng bắt đầu vào ngày 09/10/2015 khi Sacombank tuyên bố sáp nhập với Ngân hàng TMCP Phương Nam (SouthernBank - PNB) – ngân hàng hiện vẫn chưa được Moody’s đánh giá và xếp hạng tín nhiệm.

Được biết, tiếp đó vào hôm 14/01, Moody's lại thông báo sẽ tiếp tục xem xét các mức xếp hạng tín nhiệm của Sacombank với chiều hướng vẫn chưa rõ ràng.

Cơ sở cho các mức đánh giá của Moody’s

Việc xác nhận các mức xếp hạng của Sacombank phản ánh đánh giá của Moody’s về báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán của ngân hàng này, trong đó bao gồm hoạt động của SouthernBank.

Việc sáp nhập với SouthernBank giúp tài sản của Sacombank tăng 37%. Moody’s cho biết ngân hàng Sacombank sau sáp nhập là ngân hàng tư nhân lớn nhất tại Việt Nam về tài sản và ngân hàng lớn thứ 5 tại Việt Nam nếu xét cả các ngân hàng quốc doanh.

Theo quan điểm của Moody’s, mặc dù tác động của việc sáp nhập đến các yếu tố tài chính cơ bản của Sacombank là tiêu cực, nhưng những rủi ro liên quan đã được phản ánh qua mức xếp hạng “B3” và xếp hạng BCA ở mức “caa1” của Sacombank.

Điều gì có thể khiến Moody’s nâng/hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của Sacombank?

Moody’s cho biết có thể hạ xếp hạng tín nhiệm của Sacombank nếu nhận thấy tình hình tài chính của ngân hàng này suy yếu đáng kể.

Ngược lại, sự cải thiện của chất lượng tài sản và nguồn vốn có thể tác động tích cực đến xếp hạng tín nhiệm của Sacombank.

Phương pháp chính được Moody’s sử dụng để đánh giá các mức xếp hạng tín nhiệm của Sacombank nằm trong Báo cáo về Ngân hàng được tổ chức này công bố vào tháng 1/2016.

Chi tiết các mức xếp hạng tín nhiệm của Sacombank:

Moody’s cho biết tính đến cuối năm 2015, Sacombank có tổng tài sản 292 tỷ VND (tương đương khoảng 13 tỷ USD)./.