Mosaic thủy tinh sắc màu mới trên thị trường vật liệu xây dựng

Xuất phát từ nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước về loại sản phẩm mosaic thủy tinh dựa trên những đặc tính vượt trội của sản phẩm này, Tổng Công ty VLXD số 1 (FiCO) cùng với Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh VLXD FiCO đã kết hợp với Công ty TNHH Havali thành lập nên Công ty cổ phần HAVALI – FiCO chuyên sản xuất mặt hàng mosaic thủy tinh

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thitruong/2007/10/126214