Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

'Một bộ phận văn nghệ sĩ thiếu từng trải chạy theo sức hút đồng tiền'

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhận định, tác động của kinh tế thị trường, xu thế hội nhập cuốn hút một bộ phận văn nghệ sĩ thiếu từng trải chạy theo sức hút đồng tiền, đánh mất chức năng sáng tạo của nghệ thuật.

Sáng nay (15/11), hội thảo chuyên đề “Nâng cao vị thế, vai trò của giới văn nghệ sĩ - trí thức vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ mới” được tổ chức tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội thảo nhằm nhìn lại quá trình 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW (khóa IX) và tiếp tục triển khai tinh thần Nghị quyết trong thời kỳ mới, nâng cao vai trò, vị thế của văn nghệ sĩ - trí thức nhằm đóng góp vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Hội thảo Nâng cao vị thế, vai trò của giới nghệ sĩ - trí thức vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ mới.

Hội thảo Nâng cao vị thế, vai trò của giới nghệ sĩ - trí thức vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ mới.

Tại hội thảo, PSG.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho biết sau gần 75 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp đã tập hợp được một đội ngũ trên 40.000 văn nghệ sĩ, bao gồm nhiều thế hệ trong cả nước. Đó là một đội ngũ gắn bó máu thịt với Tổ quốc, là đội quân nòng cốt để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Các thế hệ nghệ sĩ đã lao động sáng tạo quên mình, thậm chí hy sinh cả xương máu tuổi trẻ để dựng lên những cột mốc lịch sử, những tượng đài bất tử bằng các loại hình văn học nghệ thuật, để luôn đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, nền văn hóa Việt Nam nói chung và nền văn học, nghệ thuật Việt Nam cũng đã có những bước chuyển mình sâu sắc, mạnh mẽ và khá toàn diện. Tuy nhiên với tinh thần cầu thị và trách nhiệm nghề nghiệp, PSG.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân thẳng thắn thừa nhận, những thành tựu văn học - nghệ thuật mà chúng ta đã đạt được thời gian qua chưa tương xứng với sự nghiệp đổi mới đất nước:

"Chất lượng các tác phẩm nghệ thuật chưa tương xứng với số lượng, có những sáng tác đơn giản, một chiều, bám sát thời sự nhưng chưa nhuần nhuyễn về mặt nghệ thuật. Có những xu hướng chạy theo thị hiếu nhất thời, nặng về chức năng giải trí, mang tính thương mại. Nhận thức, vốn sống, tầm nhìn của văn nghệ sĩ chưa theo kịp với những chuyển động sôi động, rộng lớn, nhanh chóng của hiện thực đất nước. Tác động của kinh tế thị trường, xu thế hội nhập cuốn hút một bộ phận văn nghệ sĩ thiếu từng trải chạy theo sức hút đồng tiền, đánh mất chức năng sáng tạo của nghệ thuật…", PSG.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhận định.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu tham gia tham luận cũng đã có những ý kiến đóng góp và kiến nghị nhằm nâng cao vị thế, vai trò của giới văn nghệ sĩ - trí thức vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ mới, thông qua các nội dung: Phát hiện, bồi đắp, phát triển đội ngũ nghệ sĩ trẻ, tạo nền tảng cho sự nghiệp đại đoàn kết trong giới văn nghệ sĩ trong tương lai; Nâng cao vai trò của đội ngũ phê bình văn học nghệ thuật; Khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm về chủ đề “Đại đoàn kết dân tộc”./.

CTV Kim Nhung/VOV.VN