Trong buổi họp kỹ thuật vào chiều qua tại Bình  Thuận, các đoàn tham dự đã phản ứng quyết liệt cách xếp lịch thi đấu thiếu tính khoa học của Liên đoàn bóng rổ Việt Nam. Trong số báo ngày 15-9, chúng tôi từng đề cập vấn đề BTC có cách làm mới là công bố lịch thi đấu và danh sách tham dự, nhưng … mang tính đối phó, làm việc kiểu “chụp giựt”