Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Một cách thức tiết kiệm để tăng trưởng

Gốc

ND- Tiết kiệm một cách hợp lý và gắn tiết kiệm với sáng tạo trong sản xuất - kinh doanh là điều chúng tôi ghi nhận được tại Công ty Cổ phần Cơ- Điện miền trung (CEMC) Đà Nẵng. Điều này không chỉ có ý nghĩa đối với CEMC mà còn là động lực cho các doanh nghiệp trên địa bàn vượt qua khó khăn để phát triển.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131560&sub=56&top=38