Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Một chiến sĩ cách mạng trung kiên, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc

ND - Đồng chí Võ Văn Kiệt - với tên gọi gần gũi, thân thương: Anh Sáu Dân - vừa vĩnh biệt chúng ta!

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124184&sub=49&top=36