Dù chỉ đóng trước 30% giá trị hợp đồng bảo hiểm nhưng chủ tàu cá PY-90280 TS vẫn được Công ty cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng bồi thường 250 triệu đồng.