Ngày 9.10, CA tỉnh đã thụ lý việc ông Trần Hữu Đức, chủ tiệm vàng Hữu Đức tại chợ Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò trình báo bị mất 1,8 tỉ đồng.