Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Một công đôi việc

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Còn 1,6 tỷ người (23% số dân thế giới) chưa có điện dùng. Trong đó gần 400 triệu người ở thôn quê Ấn Độ.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=129456&sub=85&top=45