Một công ty tư nhân phóng tên lửa vào quỹ đạo Trái Đất

Gốc
SpaceX đã trở thành công ty tư nhân đầu tiên trên thế giới phóng thành công một tên lửa vào quỹ đạo của Trái Đất.

Tin nóng

Tin mới