Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Nhận diện các 'điểm khó' để cải thiện thủ tục trên hệ thống một cửa quốc gia

Nhận diện các 'điểm khó' để cải thiện thủ tục trên hệ thống một cửa quốc gia

Thời báo Tài chính
16/11/2022
Thủ tục kiểm tra chuyên ngành cải thiện giúp doanh nghiệp sớm phục hồi

Thủ tục kiểm tra chuyên ngành cải thiện giúp doanh nghiệp sớm phục hồi

Thời báo Tài chính
14/11/2022
Sau hai năm cải cách, hành chính công vẫn không nhúc nhích

Sau hai năm cải cách, hành chính công vẫn không nhúc nhích

Tạp chí VnEconomy
10/11/2022
Nhận diện các 'điểm khó' để cải thiện thủ tục trên hệ thống một cửa quốc gia

Nhận diện các 'điểm khó' để cải thiện thủ tục trên hệ thống một cửa quốc gia

Thời báo Tài chính
09/11/2022
VCCI: Cần cải thiện hệ thống một cửa Quốc gia để tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp

VCCI: Cần cải thiện hệ thống một cửa Quốc gia để tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp

Tạp chí Doanh Nghiệp Việt Nam
08/11/2022
Cần cắt giảm thêm thủ tục hành chính và danh mục hàng hóa

Cần cắt giảm thêm thủ tục hành chính và danh mục hàng hóa

Báo Tin Tức TTXVN
06/11/2022
Thực hiện cơ chế một cửa: 'Thông suốt' cho doanh nghiệp

Thực hiện cơ chế một cửa: 'Thông suốt' cho doanh nghiệp

Báo Đại Đoàn Kết
06/11/2022
60% doanh nghiệp hài lòng về thủ tục hành chính qua một cửa quốc gia

60% doanh nghiệp hài lòng về thủ tục hành chính qua một cửa quốc gia

Tạp chí Kinh Tế Sài Gòn
05/11/2022
Còn nhiều dư địa để cải cách, đơn giản thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Còn nhiều dư địa để cải cách, đơn giản thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Thời báo Tài chính
04/11/2022
Còn nhiều dư địa cho cải cách thủ tục hành chính

Còn nhiều dư địa cho cải cách thủ tục hành chính

Đại Biểu Nhân Dân
04/11/2022
Cơ chế một cửa quốc gia: Khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp

Cơ chế một cửa quốc gia: Khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp

Tạp chí Mekong Asean
04/11/2022
Rà soát những điểm chồng chéo giữa các quy định pháp lý về kiểm tra chuyên ngành

Rà soát những điểm chồng chéo giữa các quy định pháp lý về kiểm tra chuyên ngành

Báo Bảo Vệ Pháp Luật
03/11/2022
Tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính

Tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính

Tạp chí Người Đưa Tin
03/11/2022
Thủ tục hành chính đã giảm thời gian và chi phí, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn

Thủ tục hành chính đã giảm thời gian và chi phí, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn

Báo Công An Nhân Dân
03/11/2022
Cơ chế một cửa quốc gia có hiệu quả nhưng cần cải thiện chất lượng

Cơ chế một cửa quốc gia có hiệu quả nhưng cần cải thiện chất lượng

Báo Pháp Luật TP.HCM
03/11/2022
Làm thủ tục trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí

Làm thủ tục trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí

Báo Thế Giới & Việt Nam
03/11/2022
Công bố kết quả khảo sát doanh nghiệp về thực hiện thủ tục hành chính

Công bố kết quả khảo sát doanh nghiệp về thực hiện thủ tục hành chính

Báo Nhân Dân
03/11/2022
Đẩy mạnh cải cách, tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu

Đẩy mạnh cải cách, tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu

Tạp chí VnEconomy
03/11/2022