“Mới về đến nhà, chân ướt chân ráo, đặt ba lô xuống thềm để bế vội đứa con thì một loạt ...