Ủy ban Chống tham nhũng của Indonesia (KPK) ngày 26/3 đã lên lịch thẩm vấn cựu Bộ trưởng các vấn đề nhà cửa Hari Sabarno về những khoản tiền mờ ám chi trả cho việc xây dựng bị báo chí phanh phui hồi đầu năm.