Một cựu giám đốc được cấp 3 sổ đỏ trái quy định

Gốc
Thanh tra Chính phủ vừa yêu cầu UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo ngành chức năng xử lý việc cấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) không đúng quy định cho ông Chu Văn Đặng - cựu Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Lộc Bình.
0:00 / 0:00
0:00

Theo Thanh tra Chính phủ cho biết, việc UBND tỉnh Lạng Sơn có Quyết định số 2021/QĐ-UBND ngày 2/11/2017 phê duyệt phương án sử dụng đất (lần 2) của Công ty Lâm nghiệp Đình Lập, thu hồi 1.825 m2 đất phi nông nghiệp tại Nhà nghỉ Lâm Đình, TP Lạng Sơn là trái với Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 3/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sử dụng đất của Tổng Công ty Lâm nghiệp sau cổ phần hóa và các quy định của pháp luật về đất đai.

UBND huyện Lộc Bình đã cấp sỏ đỏ cho 37 hộ dân tại xã Lợi Bác, cấp bìa xanh cho 28 hộ dân tại xã Nam Quan, diện tích đất này trùng với diện tích UBND tỉnh Lạng Sơn giao cho Công ty Lâm nghiệp Lộc Bình quản lý và sử dụng để trồng rừng.

Bên cạnh đó, UBND huyện này cũng đã cấp 3 sổ đỏ (292 m2 đất) cho ông Chu Văn Đặng - cựu Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Lộc Bình (xây dựng nhà ở) là vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, UBND huyện Đình Lập cấp sổ bìa xanh cho người dân trùng lên đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập là 112,5 ha.

Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Lộc Bình, Công ty Lâm nghiệp Đình lập (thời điểm trước khi chuyển 2 Công ty này từ tỉnh Lạng Sơn về Tổng Công ty Lâm nghiệp) còn ký hợp đồng với Chi nhánh Viettel Lạng Sơn cho thuê, cho mượn đất để xây dựng 5 trạm phát sóng trên đất trồng rừng là vi phạm Khoản 2 Điều 12 Luật Đất đai năm 2013.

Ngoài ra, Công ty Lâm nghiệp Lộc Bình còn để người dân lấn, chiếm và UBND thị trấn Lộc Bình tự ý xây dựng 1 nhà văn hóa với diện tích khoảng 500m2 đất phi nông nghiệp tại thị trấn Lộc Bình.

Trên cơ sở phát hiện các sai phạm, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét hủy bỏ việc thu hồi 1.825 m2 tại số 28, đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn của Công ty Lâm nghiệp Đình Lập do trái với quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất sau cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo UBND huyện Lộc Bình, huyện Đình Lập rà soát để xử lý đối với việc cấp sổ đỏ cấp trùng lên đất Công ty Lâm nghiệp Lộc Bình, Đình Lập (trong đó có 37 sổ đỏ đã cấp cho các hộ dân). Xử lý việc cấp sổ đỏ đất không đúng quy định cho ông Chu Văn Đặng - cựu Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Lộc Bình. Đồng thời xử lý việc xây dựng 2 ngôi nhà không phép trên đất của Công ty đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Hoàng Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết http://daidoanket.vn/mot-cuu-giam-doc-duoc-cap-3-so-do-trai-quy-dinh-554131.html