Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Một đề án có ý nghĩa to lớn

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Đề án quốc gia trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006-2010 tại Hải Phòng với các chỉ tiêu: 70% số phụ nữ tàn tật được trợ giúp dưới các hình thức khác nhau; 70% số người tàn tật được tiếp cận các dịch vụ y tế, 3.000 người được chỉnh hình và phục hồi chức năng...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.46553.qdnd