Sau năm 1975, do quản lý lỏng lẻo nên nhiều công trình kiến trúc độc đáo từ thời Pháp để lại ở Đà Lạt đã bị xuống cấp, trong số đó có Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Hiện khuôn viên trường đang bị lấn chiếm, sang nhượng và cơi nới xây dựng nhà trọ sinh viên làm mất giá trị của một di tích kiến trúc quốc gia độc đáo vào loại bậc nhất của Đà Lạt.