Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Một điểm sáng cần nhân rộng

Gốc

ND - Đồng bào công giáo xã Sơn Giang luôn đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, tập trung lao động sản xuất, xây dựng quê hương no ấm, làm tròn bổn phận của người công dân "kính chúa, yêu nước", "tốt đời đẹp đạo".

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112293&sub=127&top=39