(ANTĐ) - Thanh tra Sở TN-MT vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công ty cổ phần Xuân Hòa Hà Nội hoạt động tại xã Tráng Việt (huyện Mê Linh).

Tổng số tiền phạt là 32.500.000 đồng. Trước đó, Sở TN-MT phát hiện công ty này đã không lập hồ sơ, đăng ký phát sinh chất thải nguy hại đối với trường hợp phải lập hồ sơ, đăng ký với cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh. Đồng thời, xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép với lưu lượng nước thải từ 10m3/ngày đêm đến dưới 50m3/ngày, đêm. Ngoài ra, công ty còn khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng dưới 200m3/ngày đêm không có giấy phép cũng như chưa quan trắc giám sát chất lượng môi trường năm 2009, chưa kê khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.