Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thành Lợi (doanh nghiệp Thành Lợi) do ông Phạm Văn Thành và bà Nguyễn Thị Xuân làm chủ, lợi dụng sự quan hệ mua bán đã chiếm đoạt tiền bán nông sản của nhiều hộ nông dân với số tiền trên 7,2 tỷ đồng.