Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Một doanh nghiệp ở Thanh Hóa thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão cao nhất gần 360 triệu đồng

Theo dự kiến, mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cao nhất là 359,3 triệu đồng/người thuộc về một doanh nghiệp FDI.

Thông tin từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 20,52 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 78 doanh nghiệp có vốn nhà nước, 112 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 20,33 nghìn doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp khoảng 400,11 nghìn người, trong đó: số lao động làm việc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước khoảng 13,8 nghìn người, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khoảng 200,15 nghìn người, doanh nghiệp ngoài quốc doanh khoảng 186,16 nghìn người.

Khảo sát tình hình chế độ tiền lương năm 2022 và thưởng Tết năm 2023 của người lao động tại 1.508 doanh nghiệp (thuộc 04 loại hình doanh nghiệp) sử dụng 216.171 lao động cho thấy, tiền lương bình quân năm 2022 tại các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 7,6 triệu đồng/người (tăng 1,1 triệu đồng so với năm 2021); Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 8,7 triệu đồng/người (tăng 1,3 triệu đồng so với năm 2021); Doanh nghiệp dân doanh 6,3 triệu đồng/người (không tăng so với năm 2021); Doanh nghiệp FDI 7,3 triệu đồng/người (tăng 1,2 triệu đồng so với năm 2021).

Mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 bình quân tại Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 2,8 triệu đồng/người (giảm 230 nghìn đồng so với năm 2022); Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 6,2 triệu đồng/người (tăng 2,85 triệu đồng so với năm 2022); Doanh nghiệp dân doanh 4 triệu đồng/người (giảm 2,11 triệu đồng so với năm 2022); Doanh nghiệp FDI là 4,1 triệu đồng/người (tăng 290 nghìn đồng so với năm 2022).

Hình thức thưởng Tết phổ biến của các doanh nghiệp là thưởng thêm một tháng lương không đóng bảo hiểm xã hội (tháng lương 13) và mức thưởng thấp nhất là 50 nghìn đồng/người.

Mức thưởng Tết Dương lịch năm 2023 cao nhất là 110,5 triệu đồng/người thuộc về một Doanh nghiệp dân doanh.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cao nhất là 359,3 triệu đồng/người thuộc về một Doanh nghiệp FDI.

QUÁCH TUẤN