Hanoinet - Dáng người ông nhỏ thó đến xiêu vẹo, đôi bàn tay chỉ còn da bọc xương dường như chạm nhiều vào cõi âm tào địa phủ nên trông rất kỳ quặc.