Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Một đội trưởng miệng nói, tay làm

Gốc

ND - Đó là đồng chí Nguyễn Hữu Thanh, người đã 20 năm làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu 11 xã Hương Xạ (Hạ Hòa, Phú Thọ).

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126826&sub=51&top=37