Một đơn vị làm tốt công tác bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long

ND - Nhiều năm qua, bên cạnh việc cung ứng đầy đủ xăng, dầu cho tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố lân cận, Công ty xăng dầu B12 đầu tư nhiều tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường, xứng đáng là "điểm sáng", là mô hình cần nhân rộng để bảo vệ môi trường bên bờ Di sản Hạ Long.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146373&sub=127&top=39