TT - Tại hội nghị tổng kết năm học các trường ĐH, CĐ 2007-2008 mới đây, sau khi nghe bản báo cáo của Bộ GD-ĐT đánh giá một số trường ngoài công lập đã có cố gắng thu hút đội ngũ giảng viên, đặc biệt là giảng viên có trình độ thạc sĩ, TS…