Một giáo dân được phong tước Hiệp sĩ Đại thánh giá

Gốc
Đó là ông Lê Đức Thịnh, 46 tuổi, giáo dân của giáo xứ Phúc Nhạc, giáo hạt Gia Kiệm (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

Tin nóng

Tin mới