“Một giờ hành động”, thêm tin vào con người

Gốc
TT - 140.000kWh điện, con số vô cùng ý nghĩaĐọc bài “Một giờ hành động” tôi thêm tin tưởng vào con người hơn bởi tinh thần đoàn kết, tất cả vì cộng đồng, vì nhân loại. Đây là lần đầu tiên toàn thế giới cùng hưởng ứng Giờ trái đất.

Tin nóng

Tin mới