Hanoinet - Những hố huyệt được đào vội giữa rừng. Họ đặt đứa bé xuống trong tiếng khóc oe oe rồi lấp đất lại. Những cặp vợ chồng trẻ gạt nước mắt quay mặt đi, trong lòng chưa hết lo sợ. Họ phải làm theo tập tục của làng.