(HNMO)- Một tảng băng rộng 350km2 đã bị tách khỏi dải băng tại Nam cực trong khi tảng băng khác có diện tích gần bằng tiểu bang Connecticut (Hoa Kỳ) đang trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc" do tình trạng trái đất ấm lên.