Hanoinet - Con sông Sê pôn ngày đêm vẫn miệt mài chở nặng phù sa. Kinh tế đôi bờ Việt – Lào phát triển mạnh mẽ, nhiều nhà máy, xí nghiệp mọc lên thu hút rất nhiều công dân, lao động phổ thông về đây mưu sinh.