Chú Hưng nhờ má đi làm thủ tục bảo lãnh nhập hộ khẩu. Chú nhờ má từ hai tuần trước nhưng mãi đến hôm qua má mới thu xếp đi được. Nghe má kể vợ chồng con cãi nhau, chú Hưng rất buồn. Chú nói: “Không có ai như thằng Quang nhà chị. Bộ nó muốn cầm tù má nó hay sao chứ?”. Thấy chú giận, má đã cố nói đỡ cho con: “Tại nó không muốn tôi đi đứng mệt nhọc thôi mà”.