Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Một mô hình cho các trường thiếu đất

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Theo thống kê của Sở GD&ĐT, các trường nội thành có diện tích đất bình quân chỉ đạt 3 - 4 m2/học sinh. Các trường đã khai thác tối đa quỹ đất hiện có, nên không thể tăng thêm diện tích lớp học...

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=108720