Một năm có nhiều hoạt động nổi bật, hướng về cơ sở

Gốc
Có thể nói, năm 2016 là năm chuyển giao có hiệu quả về chiến lược đổi mới hoạt động công đoàn của ngành Ngân hàng trong giai đoạn mới. Đây là một năm nhiều thành công với các hoạt động công đoàn đi vào cơ sở, đến trực tiếp với người lao động trong toàn Ngành.

Những hoạt động này đã góp phần tích cực tập hợp, động viên đoàn viên, người lao động trong ngành Ngân hàng nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành năm 2016.

Sôi nổi các phong trào thi đua

Một năm có nhiều hoạt động nổi bật, hướng về cơ sở - Ảnh 1

Tôn vinh các Chủ tịch CĐCS tiêu biểu

Theo đại diện lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN), trong năm 2016 đã triển khai phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực tới các cấp công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn Ngành, tiêu biểu như các phong trào thi đua yêu nước “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Phụ nữ giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”, phong trào “Đề cao giá trị đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật”...., động viên, khích lệ CNVCLĐ tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến quản lý nghiệp vụ của đơn vị, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Toàn hệ thống Công đoàn NHVN đã có 2.650 sáng kiến, (ước giá trị làm lợi 9,3 tỷ đồng); có 131 công trình sản phẩm chào mừng sự kiện chính trị của đất nước, của Ngành được công nhận; phong trào đề cao giá trị đạo đức nghề nghiệp cũng được các đơn vị quan tâm, có trên 1.520 món tiền thừa được trả cho khách hàng với tổng số tiền trên 4,7 tỷ đồng.

Cũng trong năm qua, Công đoàn NHVN đã tổ chức hội nghị tôn vinh Chủ tịch CĐCS tiêu biểu lần thứ nhất, giai đoạn 2013-2016. 89 đồng chí là Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu được tôn vinh đến từ 858 CĐCS trong hệ thống Công đoàn NHVN, trong số đó có 37 đại biểu nữ, chiếm 41,57%.

Hội nghị tôn vinh Chủ tịch CĐCS tiêu biểu ngành Ngân hàng là một trong những chương trình có ý nghĩa, góp phần nhân rộng những điển hình đã có những đóng góp quan trọng trong hoạt động công đoàn toàn Ngành.

Ngoài ra, Công đoàn NHVN tổ chức Hội nghị biểu dương 202 học sinh, sinh viên là con cán bộ CNVCLĐ ngành Ngân hàng có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập, rèn luyện giai đoạn 2014 - 2016.

Hướng hoạt động về cơ sở

Một năm có nhiều hoạt động nổi bật, hướng về cơ sở - Ảnh 2

Toàn ngành đã có 100% đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC, 96,12% đơn vị tổ chức Hội nghị NLĐ

Theo báo cáo, trong năm Công đoàn NHVN đã xây dựng chương trình, triển khai tốt các nội dung thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở. Trong đó phải kể đến việc triển khai có hiệu quả kế hoạch số 05/KH-NHNN ngày 25/3/2016 về việc kiểm tra tình hình Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ngoài ra, Công đoàn NHVN còn hướng dẫn công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức (CBCC), Hội nghị người lao động (NLĐ) năm 2016, ký Thỏa ước Lao động tập thể và tổ chức đối thoại định kỳ với người lao động theo quy định. Theo báo cáo, đến nay có 98 đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC (đạt 100%); có 694 đơn vị tổ chức Hội nghị NLĐ (đạt 96,12%).

Với việc đổi mới phương pháp hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở, công tác phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở của Công đoàn NHVN đã đạt được kết quả đáng kể. Tính đến 01/11/2016, Công đoàn NHVN có 09 Công đoàn cấp trên cơ sở và 90 CĐCS trực thuộc Công đoàn NHVN. Với tổng số 138.598 đoàn viên và 917 CĐCS. So với tháng 12/2015, đến nay Công đoàn NHVN đã phát triển thêm 68 CĐCS.

Trong năm 2016, các cấp công đoàn đã giới thiệu 3.125 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, 1.640 đoàn viên ưu tú đã được kếp nạp vào Đảng; làm thủ tục cấp thẻ cho 4.639 đoàn viên công đoàn (trong đó cấp mới 2.901 thẻ, cấp lại 1.378 thẻ).

Hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo nổi bật

Trong năm 2016, các cấp công đoàn trong ngành Ngân hàng đã phối hợp với chuyên môn thực hiện công tác an sinh xã hội với số tiền trên 1.276 tỷ đồng. Cụ thể: đóng góp, hỗ trợ kinh phí cho Hoàng Sa, Trường Sa; thực hiện chương trình “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” tại một số địa phương với số tiền gần 8 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí cho các chương trình nông thôn, y tế, giáo dục.... với số tiền gần 02 tỷ đồng...; hưởng ứng cuộc vận động “Vì người nghèo”, quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai lũ lụt”...

Phương Linh

Tin nóng

Tin mới