Một ngày của Công an TP HCM

24h trôi qua, hẳn là không có nhiều lắm những biến động trong đời sống của phần đông những công dân bình thường. Tuy nhiên, với các chiến sĩ Công an, những người ngày đêm bảo vệ trật tự bình yên cho cuộc sống, thì họ phải đối mặt với muôn vạn sự vụ.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/1/82946.cand