Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Một ngày không bạo lực cho hành tinh

Báo Đầu Tư
Gốc

(CATP) Không một chương trình thời sự quốc tế nào không có bóng dáng của bóng ma bạo lực và chiến tranh xuất hiện ở nơi này nơi nọ trên hành tinh. Một ngày không có bạo lực và chiến tranh cho toàn cầu đã trở thành ước mơ...

Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/2007/09/mlnews.2007-09-26.7514684658