24H.COM.VN - Ngày 25/3, Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã trao chứng nhận đầu tư cho tập đoàn điện tử của Hàn Quốc, kèm các ưu đãi vượt khung về thuế, đất đai. Một trong những cơ sở sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới của hãng này sẽ được khởi công trong tháng 4.