Ngày 29.3, ông Phan Văn Trắng - Trưởng ban quản trị lăng miếu núi Sam (thị xã Châu Đốc) xác nhận, Nguyễn Thành Nhân - nhân viên của Miếu bà Chúa xứ núi Sam đã có hành vi ăn chặn 99 triệu đồng tiền cúng của du khách.