Một nông dân lai tạo được hơn 20 giống lúa cao sản

Gốc
Đó là ông Trần Thanh Hùng, 54 tuổi, ở xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Tin nóng

Tin mới