Một nửa cơn mưa

Gốc
[Kênh14] - Anh lại nghe bản tình ca xưa! Bản tình ca khi còn hai đứa, Bản tình ca nay chỉ còn một nửa, Một nửa phím đàn... một nửa cơn mưa...

Tin nóng

Tin mới