MỘT SỐ CÂN NHẮC KHI SỬA ĐỔI PHÁP LỆNH NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Gốc
Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng là một trong những nội dung được cử tri cả nước đặc biệt quan tâm. Bởi tầm ảnh hưởng sâu rộng của Pháp lệnh không những đối với những người trực tiếp tham gia, mà còn đối với thân nhân của người có công với cách mạng. Hiện vẫn còn nhiều băn khoăn về nội dung sửa đổi của dự thảo Pháp lệnh này, đặc biệt là khi áp dụng vào thực tiễn. Tổng hợp của phóng viên THQH tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) do Ủy ban về các vấn đề xã hội phối hợp với đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức.