Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Một số chính sách trợ giúp của Nhà nước đối với ngư dân

Báo Nhân Dân
Gốc

ND- Thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18-3-2008 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành chính sách hỗ trợ cụ thể đối với ngư dân như sau:

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=118631&sub=67&top=40