Mot so chuong trinh phat song ngay 10-2 - Anh 1

06:30 Thời sự

07:30 Sông nước - Miệt vườn: Gốm đỏ Vĩnh Long

09:00 Từ Đông sang Tây: Giới trẻ Hàn Quốc và chứng nghiện Internet

10:30 Phóng sự: Những vấn đề về xuất khẩu lao động

11:00 Thiên nhiên kỳ thú: Hành tinh Trái đất

11:30 Thời sự

12:45 Kinh tế và dự báo: Thu hút vốn FDI : Cơ hội và thách thức

13:15 Điểm tựa tương lai: Đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại trực tiếp chính sách BHXH, BHYT đến với người dân

15:15 Giao thông kết nối: Ngành đường sắt đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ

18:00 Thông điệp cuộc sống: Văn hóa đi lễ hội, lễ chùa

18:30 Thời sự

19:45 Bản tin thể thao

20:00 Nông nghiệp chuyển động: Phát triển bò sữa và những vấn đề đặt ra

20:15 Trang địa phương: Mô hình du lịch trải nghiệm nông thôn mới

20:30 Vì môi trường bền vững: Sử dụng năng lượng bền vững

20:45 Bình luận - Phê phán: Quán triệt quan điểm Đại hội XII của Đảng về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững

21:45 Kết nối ASEAN: Đông-Nam Á đối mặt với những thách thức trong năm 2017

22:00 Thời sự

22:30 Hành trình năm châu: Âm vang từ cõi vĩnh hằng