Một số chương trình phát sóng ngày 18-7

Gốc
06:30 Thời sự 07:15 Phóng sự: Bạc Liêu phát triển mô hình nuôi tôm công nghệ cao 09:15 Thắp sáng niềm tin: Hiệu quả từ mô hình chổi đót dành cho người khuyết tật

Một số chương trình phát sóng ngày 18-7 - Ảnh 1

11:30 Thời sự

12:50 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

13:15 Đời sống văn nghệ: "Âm vang Tây Nguyên" và câu chuyện bảo tồn văn hóa đại ngàn

15:30 Trang địa phương:

Những người bảo tồn văn hóa dân tộc

17:45 Hộp thư truyền hình:

Vi phạm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

18:00 Cải cách hành chính:

Cải cách là để chính quyền gần dân

18:15 Câu chuyện hội nhập:

Sẵn sàng cho thị trường chứng khoán phái sinh

18:30 Thời sự

19:15 Sắc màu cuộc sống:

Lễ hội Hạ điền ở vùng đất Tiên Công

20:00 Đồng hành cùng doanh nghiệp:

Vai trò của thương hiệu đối với doanh nghiệp

20:45 Nông thôn đổi mới: Phát huy nội lực trong xây dựng nông thôn mới ở Kỳ Anh

22:00 Thời sự

Tin nóng

Tin mới