Một số chương trình phát sóng ngày 23-2

Gốc
06:00 Chào ngày mới

06:00 Chào ngày mới

07:00 Khoa học và Đời sống: Mô hình xử lý rác trồng rau tại gia

07:45 Bình luận - Phê phán: Không thể xuyên tạc mục tiêu phát triển và tầm nhìn của Đảng trong các văn kiện Đại hội XIII

09:30 Thương trường và Pháp luật: Biến động lao động sau dịp nghỉ Tết: Thực trạng và giải pháp

11:30 Thời sự

14:30 Hành trình năm châu: Khám phá thế giới: Thế giới từ trên không - Tập 7

15:00 Đời sống nghệ thuật: Chợ tết - Tìm về những dấu ấn Tết xưa

16:10 Vì một Việt Nam hùng cường: Thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

17:50 Nhịp sống kinh tế: Xuất khẩu tháng 1 tăng trưởng cao kỷ lục

18:00 Giao thông kết nối: Uống rượu không xuống núi

18:15 45’ chiều

19:30 Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - Năm 2012

20:00 Dân tộc và phát triển: Xuân về trên đỉnh non cao

20:30 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Tạo đột phá trong giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

22:00 Thời sự

Nguồn Nhân Dân https://nhandan.com.vn/chuong-trinh-phat-song/mot-so-chuong-trinh-phat-song-ngay-23-2-636208/