Bộ Tài chính Trung Quốc vừa công bố một số điều chỉnh thuế bao gồm tăng thuế xuất khẩu một số loại phân bón, giảm thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với việc nhập khẩu một số phụ tùng thiết bị nông nghiệp và miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa vào những đặc khu được hải quan giám sát.