Một số hình ảnh Hội thảo chuyên đề 1: 'Đẩy mạnh cải cách thể chế - Hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội'

Sáng nay, 18.9, ngay sau khai mạc Diễn đàn, dưới sự điều hành của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh và Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Thành Phong đã diễn ra Hội thảo chuyên đề 1 với nội dung: 'Đẩy mạnh cải cách thể chế - Hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội'.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội thảo chuyên đề 1:

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Phiên Hội thảo chuyên đề. Ảnh: Hồ Long

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Phiên Hội thảo chuyên đề. Ảnh: Hồ Long

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh và Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Thành Phong điều hành Hội thảo. Ảnh : Hồ Long

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh và Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Thành Phong điều hành Hội thảo. Ảnh : Hồ Long

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Thành Phong điều hành Hội thảo. Ảnh: Hồ Long

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Thành Phong điều hành Hội thảo. Ảnh: Hồ Long

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày tại Hội thảo. Ảnh: Hồ Long

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày tại Hội thảo. Ảnh: Hồ Long

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Hồ Long

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Hồ Long

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, GS.TS Hoàng Văn Cường trình bày tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Hồ Long

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, GS.TS Hoàng Văn Cường trình bày tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Hồ Long

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chia sẻ tại Hội thảo. Ảnh: Hồ Long

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chia sẻ tại Hội thảo. Ảnh: Hồ Long

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chia sẻ tại Hội thảo. Ảnh: Hồ Long

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chia sẻ tại Hội thảo. Ảnh: Hồ Long

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, GS.TSKH Đặng Hùng Võ trình bày tham luận. Ảnh Hồ Long

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, GS.TSKH Đặng Hùng Võ trình bày tham luận. Ảnh Hồ Long

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Hồ Long

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Hồ Long

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chia sẻ tại Hội thảo. Ảnh Hồ Long

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chia sẻ tại Hội thảo. Ảnh Hồ Long

Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung chia sẻ tại Hội thảo. Ảnh: Hồ Long

Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung chia sẻ tại Hội thảo. Ảnh: Hồ Long

Ảnh: Hồ Long

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/su-kien-noi-bat/mot-so-hinh-anh-hoi-thao-chuyen-de-1-day-manh-cai-cach-the-che-hoan-thien-chinh-sach-ve-dat-dai-giai-phap-quan-trong-trong-phuc-hoi-va-phat-trien-kinh-te-xa-hoi--i300980/