Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 của ngành BHXH Việt Nam

Trong 6 tháng đầu năm 2021, ngành BHXH Việt Nam đã quyết liệt triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong phát triển người tham gia, giảm nợ đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp. Nhờ đó, đến hết tháng 6/2021, công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

T. Anh - Lan Nhi

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/info-media/infographics-mot-so-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-6-thang-dau-nam-2021-cua-nganh-bhxh-viet-nam-335919.html