Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Một số nội dung cơ bản của Luật Năng lượng nguyên tử

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Ngày 3-6-2008 Quốc hội thông qua Luật Năng lượng nguyên tử. Luật Năng lượng nguyên tử bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-1-2009 tạo điều kiện phát triển các hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử của Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125318&sub=67&top=40