Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Một số quyết định về nhân sự

Ngày 3/4, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Sỹ Danh, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính và ông Nguyễn Văn Bình, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.