Hơn 20 nghệ sĩ Pháp và Việt Nam trưng bày các tác phẩm “Nhiếp ảnh tạo hình” trong Tháng hình ảnh lần 3 do TLSQ Pháp tổ chức tại TP.HCM.