Một tổng Hà thành trên đất Quảng Ninh

(HNM) - Chuyện xảy ra đã được gần 600 năm. Đó là vào thời Lê Thái Tông, niên hiệu Thiệu Bình (1434), triều đình tiến hành xây dựng một số công trình văn hóa, tín ngưỡng ở ngoài phạm vi kinh thành.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/166984